Hatékonyságorientált stratégiatervezési eszközök

A továbbképzés célja:

Az egészségügyi szolgáltatók folyamatainak hatékonyságnövelését segítheti a menedzsment, amely a környezethez igazított stratégiára támaszkodik, a szervezet, amely rugalmasan alkalmazkodik a környezet változásaihoz és az eszközök, amelyekkel a stratégiai és operatív döntések megalapozhatók.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzés első felében a fenti célok elérését szolgáló stratégiai vezetési eszközök és módszerek kerülnek megismertetésre, a képzés második fele pedig a konkrét szervezetre való alkalmazási gyakorlat.

Képzés kódja: EÜ-STRAT-001

Továbbképzés óraszáma: 40 óra

Továbbképzés célcsoportja: Egészségügyi alkalmazottak

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Jogi konfliktusok kialakulásának megelőzése a betegellátás során

A továbbképzés célja:

Az egészségügyi munkavégzéshez kapcsolódó, kiemelt felelősségtani formák (etikai, munkajogi, kártérítési, szabálysértési, valamint büntetőjogi felelősségi formák) megismertetésével, az azokhoz kapcsolódó esetek bemutatásával, feldolgozásával a felelősségtani formákra visszavezethető konfliktusok kialakulásának megelőzése.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzésben az alábbi témák kerülnek feldolgozásra: 1. A beteg/hozzátartozó valamint az egészségügyi szolgáltató/dolgozó között jelentkező konfliktusok kategorizálása. 2. Egészségügyi munkavégzés felelősségtani kérdései esettanulmányok feldolgozása alapján. 3.Hazai betegjogi szabályok a bírói joggyakorlatban. Munkahelyi tapasztalatok. 4. Az egészségügyi szolgáltató, valamint a beteg közötti konfliktusok kialakulásának megelőzése vagy számának csökkentése I. 5. Az egészségügyi szolgáltató, valamint a beteg közötti konfliktusok kialakulásának megelőzése vagy számának csökkentése II. 6. Tanulságok, új cselekvési irányok.

Képzés kódja: EÜ-JOG-001

Továbbképzés óraszáma: 16 óra

Továbbképzés célcsoportja: Egészségügyi alkalmazottak - széleskörű célcsoport

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

A beteg-együttműködés elmélete és gyakorlata

A továbbképzés célja:

A beteg-együttműködési módszertan elméleti és gyakorlati felvetéseinek áttekintésével, intézmény-specifikus megoldásokkal a gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelések eredményességének növelése.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzés során az alábbi témák kerülnek feldolgozásra: 1. Igények, elvárások és lehetőségek a beteg-együttműködésben 2. A beteggel való együttműködés kialakítása és fejlesztése. 3. Terápiahűség és terápiás betegoktatás. 4. A gyógyító beszélgetés. 5. Nehéz kommunikációs helyzetek és gyakorlati megoldások. 6. Szakmai együttműködés más terápiás partnerekkel. 7. Beteg-együttműködés fejlesztése szervezeti szinten. Irányelvek és javaslatok.

Képzés kódja: EÜ-COOP-001

Továbbképzés óraszáma: 16 óra

Továbbképzés célcsoportja: Egészségügyi alkalmazottak - széleskörű célcsoport

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Az egészségügyi ellátás minőségmérésének fontossága és lehetséges módszerei

A továbbképzés célja:

A továbbképzésen résztvevő a minőség fogalmának ismeretében alkalmassá válik használatára és bevezetésére az egészségügyi szervezetek működési-irányítási környezetében.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzés során az alábbi témák kerülnek feldolgozásra: 1. A minőség, mint az egészségügyi ellátás megítélésének fontos jellemzője. (előadás) 2. A minőségi ellátás igényének megjelenése és fejlődése szolgáltatói, valamint beteg oldalról. (előadás) 3. Interaktív esettanulmány (kiscsoportos témafeldolgozás, megbeszélés) A betegek bevonásának fontossága és eszközei az egészségügyi ellátás minőségének mérésébe. Kérdőív-szerkesztés, adatfelvétel, reprezentativitás. A kérdőív értékelés gyakorlati módszerei és a kapott eredmények felhasználhatósága. Problémafeltárás, megbeszélés és a kockázatot csökkentő folyamatok hallgatói részvétellel történő kidolgozása. 4. Az egészségügyi ellátás minőségmérési eszközei és technikái. (előadás) 5. A mért minőség visszahatása (feed back) az ellátásra. (előadás) 6. Interaktív esettanulmány (kiscsoportos témafeldolgozás, megbeszélés). A minőségmérési módszerek bevezetése során felmerülő osztály-osztály, munkavállaló-munkavállaló, vezető-munkavállaló és vezető-vezető közötti lehetséges konfliktusok kezelését elősegítő technikák, valamint a minőségügy- orientált kapcsolatrendszer kiépítésének kommunikációs stratégiái. 7. Minőségi filozófia, minőségbiztosítás, minőségirányítás. Vezetői és dolgozói elkötelezettség a folyamatos minőségi ellátás nyújtása érdekében.(előadás)

Képzés kódja: EÜ-QUAL-001

Továbbképzés óraszáma: 8 óra

Továbbképzés célcsoportja: Egészségügyi alkalmazottak - széleskörű célcsoport

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Betegdokumentáció kialakítása és kezelése szakmai és adatvédelmi szempontok figyelembe vételével

A továbbképzés célja:

A kurzus elvégzője a hatályos jogszabályok és az egészségügyi adat fogalmának ismeretében legyen alkalmas az egészségügyi dokumentációt úgy kialakítani és vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze a beteg ellátásának folyamatát.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzésen az alábbi témák kerülnek feldolgozásra: 1. Az egészségügyi adat (előadás) 2. Az egészségügyi dokumentáció (előadás) 3. Interaktív esettanulmány (kiscsoportos témafeldolgozás, megbeszélés) Hogyan történhet meg és milyen kockázatai vannak, ha a mentő által a kórházi SESZ-re beszállított és ott átadott-átvett beteg otthonról hozott betegdokumentációja nem kerül föl a beteget fölvevő és ellátó osztályra? Problémafeltárás, megbeszélés és a kockázatot csökkentő folyamatok hallgatói részvétellel történő kidolgozása. 4. Hogyan tükrözze az egészségügyi dokumentáció a valóságnak megfelelően a beteg ellátásának folyamatát? (előadás) 5. Adatvédelem (előadás) 6. Interaktív esettanulmány (kiscsoportos témafeldolgozás, megbeszélés) A kórház és a labor közötti informatikai és működési zavarok hogyan vezethetnek olyan betegdokumentációs problémához, amelynek következtében az osztályon hibás vértranszfúzió történik? Problémafeltárás, megbeszélés és a kockázatot csökkentő folyamatok hallgatói részvétellel történő kidolgozása. 7. A betegdokumentáció és a betegjogok gyakorlati kapcsolata (előadás)

Képzés kódja: EÜ-DOC-001

Továbbképzés óraszáma: 8 óra

Továbbképzés célcsoportja: Egészségügyi alkalmazottak - széleskörű célcsoport

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Idő- és feladatmenedzsment támogatás az egészségügyi feladatok megoldásához

A továbbképzés célja:

A résztvevők személyes hatékonyságának növelése a feladatok megszervezéséhez szükséges módszerek és technikák megismertetésével, a meglévő időkeretek tudatosabb felhasználásának segítésével.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzés során az alábbi témák kerülnek feldolgozásra: 1. Feladat és delegálási útvonalak az egészségügyi intézményekben 2. Egyéni feladat és időmenedzsment 3. Csoport feladat és időmenedzsment 4. Idő és feladatmenedzsment a projekt életciklus során 5. Munka és projekt fázisok 6. Feladatlebontás, mint az időtervezés bemenete 7. Időtervezés a gyakorlatban 8. Beavatkozás.

Képzés kódja: EÜ-TIME-001

Továbbképzés óraszáma: 18 óra

Továbbképzés célcsoportja: Egészségügyi alkalmazottak

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Projekt és változásmenedzsment az egészségügyi projektek és programok hatékony megvalósításához

A továbbképzés célja:

A résztvevők fejlesztési elképzeléseik megvalósításához ismerjék meg a projektmenedzsment és a változásmenedzsment alapelveit, eszközeit, a projekt szakmai és pénzügyi irányítási problémáit, azok kezelési módját. Útmutatást kapjanak a projekt megtervezéséhez, kidolgozásához, lebonyolításához.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzés során az alábbi témák kerülnek feldolgozásra: 1. A projekt fogalma, jellemzői, életciklusa 2. Projektek technikai eleme 3. A projektmenedzsment fogalma és elemeinek elemzése, projekt integráció 4. Projekttervezés és megvalósítás szakaszai 5. Monitoring és kontrolling eszközök 6. Személyes jellemzők és viselkedés a projekt munkában 7. Projekt menedzsment eszközök I. – II. 8. A változás-, a kockázat és a problémamenedzsment gyakorlati alkalmazása 9. A változás menedzsment, a kockázatmenedzsment és a probléma menedzsment összehasonlító elemzése

Képzés kódja: EÜ-PM-001

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: Egészségügyi alkalmazottak - széleskörű célcsoport

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Egészségügyi menedzsment

A továbbképzés célja:

Az egészségügyi ellátás hatékonyságának és minőségének növelése az egészségügyi intézményekben dolgozók vagy az egészségügyben elhelyezkedni szándékozók menedzsment jellegű (egészségügyi felelősségi formák, egészségügyi minőségmenedzsment, beteg-együttműködés, egészségügyi projekt- és változásmenedzsment, hatékonyságnövelés) ismereteinek fejlesztésével. A képzésen résztvevő a megszerzett ismeretek birtokában képes lesz tudatosan támogatni az intézmény vezetésének az ellátás hatékonysága és minősége növelése érdekében bevezetés előtt álló vagy már megtett intézkedéseit, a struktúraváltásból adódó feladatait, illetve képes lesz e folyamatok irányítására és hatékonyságának növelésére is.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzés során az alábbi témák kerülnek feldolgozásra: 1. Jogi konfliktusok kialakulásának megelőzése a betegellátás során 2. Az egészségügyi ellátás minőségmérésének fontossága és lehetséges módszerei 3. Betegdokumentáció kialakítása és kezelése szakmai és adatvédelmi szempontok figyelembe vételével 4. A beteg-együttműködés elmélete és gyakorlata 5. Idő- és feladatmenedzsment támogatás az egészségügyi feladatok megoldásához 6. Projekt- és változásmenedzsment az egészségügyi projektek és programok hatékony megvalósításához 7. Hatékonyságorientált stratégiai vezetési eszközök

Képzés kódja: EÜ-EÜM-001

Továbbképzés óraszáma: 136 óra

Továbbképzés célcsoportja:

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Folyamatmenedzsment az egészségügyben

A továbbképzés célja:

Az egészségügyi ellátás folyamatainak fejlesztését szolgáló folymatszervezési alapismeretek meg-szerzése, a folyamatok fejlesztéséből adódó konfliktushelyzetek kezelésének elsajátítása, a szerve-zetfejlesztési intézkedések sikerességét, illetve az intézményi együttműködést támogató kommuniká-ciós módszerek megismerése. A segítő tevékenységre jellemző stressz helyzetek kezelésének elsa-játítása, a kiégés megelőzése. A képzésen résztvevő a megszerzett ismeretek birtokában képes lesz tudatosan támogatni az intézmény vezetésének az ellátás hatékonysága és minősége növelése ér-dekében bevezetés előtt álló vagy már megtett intézkedéseit, a struktúraváltásból adódó feladatait, illetve képes lesz e folyamatok irányítására és hatékonyságának növelésére is.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzés során az alábbi témák kerülnek feldolgozásra: 1. Betegegyüttműködés elmélete, módszertana, folyamata 2. Kommunikáció az egészségügyben 3. Konfliktuselmélet 4. tressz és stresszorok az egészségügyben 5. Kiégés kezelése és megelőzése 6. Idő- és feladatmenedzsment egészségügyi feladatok megoldásához 7. Folyamatmenedzsment

Képzés kódja: EÜ-FOL-001

Továbbképzés óraszáma: 142 óra

Továbbképzés célcsoportja: Egészségügyi alkalmazottak - széleskörű célcsoport

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

KapcsolatfelvételCaptcha

Küldés»

Térkép

© 2009 EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt.
info@eduweb.hu

Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám:
01-0200-04
Intézményakkreditációs lajstromszám:
AL-2646
Web: City Media Group