Csapatépítés

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a csapatok létrehozásának,fejlődésének, működésének, ellenállásának elméleti hátterét. Szerezzenek tapasztalatot a gyakorlatok során a spontán és tudatosan vitt csoportszerepeikről, a csoport dinamikai folyamatokról, saját jellemző működésmódjukról. Ismerjék meg a hagyományos szervezetek és a teamek irányítása közötti különbségeket.

A továbbképzés rövid tartalma:

A továbbképzés 3 szinten valósul meg. Első szint az előadásokhoz, tréneri magyarázatokhoz kötődő pszichológiai ismeretközlés az alábbi területeken: szerepek, a team munka jellemzői, csoportdöntés, vezetői feladatok. A második szint az önismeret elmélyítésének a szintje, amelyet a kérdőívek adatainak elemzése, a társ illetve tréneri visszajelzések jelentenek. A harmadik szint a tapasztalati tanulás, amit a tréning munkaforma tesz lehetővé páros, kis- és nagycsoportos gyakorlatok formájában, a képzés védett környezetében. Az ismeretek döntő többségét a gyakorlati kipróbálás és az eredmények elemzése által sajátíthatják el a résztvevők, saját élményeiken keresztül, és ezek megbeszélése és feldolgozása után jutnak önmagukra és a csoporttársaikra vonatkozó új ismeretekhez.

Képzés kódja: PED-VEZ-002

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: intézményvezető, óvodapedagógus, tanító, tanár

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

Intézményvezetői kompetenciák fejlesztése, változások kezelése, projektek menedzselése a közoktatásban

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők olyan eljárások birtokába kerüljenek, amelyek segítségével képesek lesznek vezetői feladataikat tudatosan szervezni, belátni a szükséges fejlesztési feladatokat, felismerik a változásokat és menedzselik azokat. Képesek egy projekt menedzselésre, a feladatok delegálására, valamint a stratégiai gondolkodásra.

A továbbképzés rövid tartalma:

A vezetői képzés elsősorban azoknak a közoktatási intézmény igazgatóinak, vezetőinek szól, akik fejleszteni szeretnék saját kompetenciáikat. Betekinést nyernek a vezetéselmélet, a vezetési stílusok, a szervezeti kultúra alapjaiba. Elsajátítják a tudatos stratégiai tervezés alapjait, és önismereti gyakorlatokon keresztül tudatosítják saját hiányosságaikat és fejlesztik azokat. A változások kezelése tudatos, felépített, logikus vezetői attitűdöt feltételez, ennek a legfontosabb elemeivel is megismerkednek a résztvevők. Elsajátítják a projektek szervezéséhez, megvalósításához szükséges projektmenedzsment ismereteket. Megismerkednek a szupervízió lehetőségeivel és a coaching szemléletű vezetés pozitív hatásaival.

Képzés kódja: PED-VEZ-005

Továbbképzés óraszáma: 30 óra

Továbbképzés célcsoportja: intézményvezető

Időpontok: nincs időpont megadva


Jelentkezem»

E-mail Megosztás

Ugrás a lap tetejére ▲

KapcsolatfelvételCaptcha

Küldés»

Térkép

© 2009 EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt.
info@eduweb.hu

Minden jog fenntartva.
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám:
01-0200-04
Intézményakkreditációs lajstromszám:
AL-2646
Web: City Media Group